<nav id="vv0eo"></nav>
  <nav id="vv0eo"><optgroup id="vv0eo"></optgroup></nav>
  <form id="vv0eo"><legend id="vv0eo"><noscript id="vv0eo"></noscript></legend></form>
  1. <tr id="vv0eo"></tr>

  2. <form id="vv0eo"><legend id="vv0eo"><noscript id="vv0eo"></noscript></legend></form>
   POSTEK C168/200S桌面式條碼打印機

   分辨率:203dpi

   打印方式:熱敏和熱轉印

   打印速度:101.6mm/s

   最大打印寬度:108mm

   最大打印長度:4000mm

   ...

   Read More

   POSTEK C168/300S桌面式條碼打印機

   分辨率:300dpi

   打印方式:熱敏和熱轉印

   打印速度:76.2mm/s

   最大打印寬度:106mm

   最大打印長度:2000mm

   ...

   Read More

   POSTEK iQ100桌面式條碼打印機

   分辨率:203dpi

   打印方式:熱敏

   打印速度:127mm/s

   最大打印寬度:104mm

   最大打印長度:1016mm

   ...

   Read More

   POSTEK iQ200桌面式條碼打印機

   分辨率:203dpi

   打印方式:熱敏

   打印速度:127mm/s

   最大打印寬度:104mm

   最大打印長度:1016mm

   ...

   Read More
   POSTEK Q8/200S桌面式條碼打印機

   分辨率:203dpi

   打印方式:熱敏和熱轉印

   打印速度:101.6mm/s

   最大打印寬度:108mm

   最大打印長度:4000mm

   ...

   Read More

   Contact us now!

   Contact (+86) 0951-6023237 to learn more about us